Levenscoach Jacqueline van Zeist

Wat kan een consult jou bieden?

Rust en balans in je leven, zowel werk als privé.
Zicht op wie jij in je wezen bent, en wat je nu wilt.
Voeling hebben met jouw zelfsturend vermogen, de kunst je eigen kapitein te zijn.

Zowel het gebied van werk, persoonlijke ontwikkeling als de eigen privé omgeving zijn onderwerp van gesprek c.q. onderzoek. Als mens zijn we immers een geheel, alle levensgebieden hangen met elkaar samen - in positieve maar ook in negatieve zin.

Wat mij als levenscoach het meest inspireert is de positieve insteek. Uitgaan van wat mogelijk is, waar ruimte en levenskracht zit. Dit werkt energieverhogend en versterkt het eigen kunnen, hetgeen weer nodig is om op koers te blijven. Zo onderzoeken we welke factoren nu juist jou gelukkig maken, wat je doet opspringen en twinkelen. Waar liggen je werkelijke kwaliteiten, je verlangens en dromen. De factoren die verstorend werken komen daarbij aan het licht en ruimen we op. Dit kunnen bijvoorbeeld onaangename spanningen zijn, verdriet of teleurstelling.

Het resultaat:

  • meer rust
  • grip op de zaak, grip op jouw leven
  • weet wat je kracht is, weet wat je drijfveren zijn én hoe deze in te zetten
  • nieuwe creativiteit
  • meer vitaliteit en levenszin

Beweging - Vitaliteit - Aandacht

De drie kernaspecten vanwaaruit ik werk zijn: beweging, vitaliteit en aandacht.
Beweging is de motor van het proces. Kom in beweging en je krijgt goud in handen. Met het zetten van een eerste stap breng je al beweging op jouw levenspad. Bijvoorbeeld door het stellen van een (ontwikkelings)-vraag, het hebben van een verlangen, het tonen van eigenaarschap over wat jouw hart je zegt.
Letterlijk in beweging komen stimuleert de geest en maakt energie vrij. Ik pas dan ook graag beweging toe. Dit kunnen gerichte oefeningen zijn of wandelingen in de buitenlucht.

Vitaliteit is als het water in de lichaamscellen. Het lijf dient genoeg gevoed, gesterkt, geliefd en gerust zijn om alle inspanningen van de geest te kunnen dragen. Een goede afstemming tussen lichaam en geest is dan ook essentieel om rust en balans te genereren. Ik kijk voor wat voor jou goed werkt om die balans zo optimaal mogelijk te laten zijn.
Oprechte aandacht doet groeien! Ik geef je mijn aandacht in zijn meest pure vorm door liefdevol en altijd oordeelloos met je in verbinding te zijn. Tevens leer ik je de kunst van het 'aandachtig zijn' te verstaan en hier de vruchten van te plukken.